ř. 464.2 Rosnička

  • parní lokomotiva
  •  
  • TECHNICKÉ ÚDAJE
  • hmotnost.............................112 t
  • max. rychlost ......................90 km/h
  • délka...................................16,57 m
  • rok zahájení výroby...............1956
Byly vyrobeny pouze dva prototypy, další objednávky byly odřeknuty ve prospěch nových trakcí.Kotel se všemi moderními prvky byl odvozen od kotle lokomotivy 556.0 s vynechaným napájecím dómem.Mechanický přikladač nebyl zabudován.Celá konstrukce byla přísně účelná bez zřetele na vzhled stroje.Lokomotivy stačily na vedlejších tratích výkonější řadě 477.0 a přechodností je dokonce předčily.Byly ukázkou dokonalosti a účelnosti konstrukce parních lokomotiv.